ต่างหูเพชร ED10889

฿300,000
Cushion Diamonds 0.50 carat น้ำ 96 H VS1 GIA Certificate

0.50 carat น้ำ 96 H VVS2 GIA Certificate

Heart Brilliant Diamonds 0.50 carat น้ำ 95 I VS1 GIA Certificate

0.54 carat น้ำ 95 I VS2 GIA Certificate

and 56 pieces weigh 0.96 carat

Marquise Diamonds 2 pieces weigh 0.78 carat
 18K White Gold

Related Products