0.40 น้ำ F/98 VS1 SN5277 (มีบริการออกแบบ+ทำตัวเรือน)

฿60,000

Trapezoid:

Carat Weight: 0.40 carat
Color Grade: F/98
Clarity Grade: VS1
Cutting: Very Good/Excellent

               >  CERTIFICATE CHECK  <

Certificate

Certificate No.

Clarity

Color

Carat

Cutting

Shape