Our Story

            ProudGems เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น และ ความรักในการสรรค์สร้างงานจิวเวลรี่ทรงคุณค่า ด้วยเพชรคุณภาพพรีเมี่ยมที่คัดสรรเป็นพิเศษ ผลงานประณีต ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์หลายหมื่นชิ้นมาตั้งแต่ปี 1994 โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพชรที่สั่งสมยาวนานถึง 4 รุ่นอายุครอบครัว

           แหวนเพชรและเครื่องประดับเพชรจาก ProudGems คัดเลือกเฉพาะเพชรที่ไฟสวยที่สุด รวมถึงเพชรพร้อมใบ Certificate จากสถาบันระดับโลก GIA และ HRD เพื่อให้คุณมั่นใจได้มากกว่า กับมาตรฐานการจัดเกรดเพชรจากห้องแลปที่ดีที่สุดในโลก เพื่อเครื่องประดับเพชรชิ้นสำคัญของคุณ ที่สวยสะกดใจทุกคนที่พบเห็น

           ให้เครื่องประดับเพชรของ ProudGems เป็นตัวแทนความรัก ความผูกพันและความภูมิใจที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณ และ คนที่คุณรัก ตราบนานเท่านาน

           Established from the love of jewelry making in 1994, ProudGems has been many thousand individuals’ favorite jeweler and renowned for premium quality certified Diamonds and fine jewelry creations. Jewelry pieces made by ProudGems Diamonds are ensured of the highest dispersion of light, brilliance, and scintillation. Let our individualized jewelries be the expression of your love to your loved ones for they can and will always be their pride for as long as forever.

     PRIDE TO PASS ON

      ProudGems