Search

พฤติกรรม “ต้องห้าม” เพื่อถนอมแหวนเพชรของคุณตราบนานเท่านาน

ทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้ “เพชร” จะแข็งแกร่งขนาดไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง แต่ “แหวนเพชร” วงงามที่ทุกท่านสวมใส่ทุกวันอยู่นั้น มีพฤติกรรมต้องห้ามบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อถนอมเรือนแหวนและเพชรอันทรงคุณค่าให้อยู่กับเราตราบนานเท่านานค่ะ วันนี้ ProudGems จะพาไปสำรวจพฤติกรรมเหล่านี้กันค่ะ

  1. หลีกเลี่ยงการใส่แหวนนอน: ร่างกายของเราต้องการการพักผ่อน แหวนเพชรก็เช่นเดียวกันค่ะ สังเกตดูว่าสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่เราใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน จะมีสภาพทรุดโทรมเร็วกว่า
  1. หลีกเลี่ยงการใส่อาบน้ำ: หลาย ๆ ท่านคิดว่า ใส่แหวนอาบน้ำคือการทำความสะอาดแหวน แต่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องค่ะ เนื่องจากเวลาอาบน้ำ คราบขี้ไคลปนกับคราบสบู่อาจสะสมและฝังตัวอยู่ใต้ท้องแหวนและบริเวณร่องเล็ก ๆ ในแหวนจนเกิดเป็นคราบฝังแน่นที่ล้างออกได้ยากเมื่อสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งบริเวณอับชื้นที่หมักหมมนั้นจะเป็นพื้นที่โปรดปรานของเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมายด้วยค่ะ
  1. หลีกเลี่ยงการใส่ออกกำลังกาย: ตัวเรือนแหวนเพชรมีหน้าที่เกาะยึดเพชรไว้ ไม่ว่าจะเป็นการฝังวิธีที่ใช้หนามเตยหรือใช้ขอบทองคำยึดเพชรให้แน่น เราจึงไม่ควรใส่แหวนเพชรเวลาที่มีความเสี่ยงในการกระแทกได้มากกว่าเวลาปกติของชีวิตประจำวัน เพื่อให้เรือนแหวนได้ทำหน้าที่ยึดเกาะเพชรเม็ดงามให้คงอยู่ได้นานที่สุด
  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไขมันและเจลแอลกอฮอล์: คราบไขมันที่มาจากอาหารและคราบเจลทำความสะอาดมือ อาจถูกสะสมบนแหวน ทำให้แหวนเพชรไม่ส่องประกายเจิดจรัสเท่าที่ควร ทั้งนี้คราบไขมันและแอลกอฮอล์ไม่มีอันตรายต่อเพชรและสามารถล้างออกได้ค่ะ

คำแนะนำเพิ่มเติม: กรณีใส่แหวนเพชรเป็นประจำ ควรนำแหวนเพชรเข้ารับการล้าง ทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากผู้เชี่ยวชาญตรวจพบเจอว่าเรือนแหวนมีปัญหา จะได้ทำการแก้ไขก่อนเพชรเม็ดงามจะหลุดหายไปค่ะ

บทความโดยคุณศุภมาส เอกบัณฑิต Jewelry Creator ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรและการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพชรของ ProudGems