Search

‘เบื้องลึกปัจจัยราคาเพชร’ โดยคุณศุภมาส เอกบัณฑิต

.
.
‘เบื้องลึกปัจจัยราคาเพชร’ โดยคุณศุภมาส เอกบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรของ ProudGems
.
นอกเหนือจากคุณลักษณ์เพชร 4 ประการ (4C’s) ที่ขาช้อปเพชรส่วนใหญ่พอจะมีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ส่งผลต่อราคาเพชรปัจจุบัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับมือใหม่ซื้อเพชร จะขอเริ่มต้นด้วย 4 คุณลักษณ์เพชรก่อนนะคะ
.
สีของเพชร (Color) คือระดับความขาวหรือความไร้สีของเพชรที่เริ่มต้นจาก D Color หรือน้ำร้อย คือเพชรที่ขาวที่สุดและเนื่องจากหาได้ยากที่สุด ราคาเพชรประเภทนี้จึงสูงที่สุด
.
• ความบริสุทธิ์ของเพชร (Clarity) คือเรื่องของตำหนิธรรมชาติภายในเพชรอันมีองค์ประกอบสำคัญคือประเภท ตำแหน่ง ขนาด สีและจำนวนของตำหนิ เพชรไร้ตำหนิ (Flawless) คือเพชรที่หายากที่สุด ราคาเพชรประเภทนี้จึงสูงที่สุด
.
• น้ำหนักเพชร (Carat) ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นกะรัต เพชรขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งหาได้ยากและมีราคาเพชรที่สูงกว่าขนาดเล็ก
.
คุณภาพการเจียระไน (Cut) เพชรที่เจียระไนได้สมสัดส่วนจะมีการประสิทธิภาพการสะท้อนแสงมากกว่าและมีราคาเพชรสูงกว่า สังเกตได้จากระดับคุณภาพการเจียระไนที่ระบุในใบเซอร์ หากได้ระดับ Excellent ก็ถือว่าดีเยี่ยมในเบื้องต้น และหากเพชรเม็ดนั้น ๆ เจียระไนได้ระดับ Hearts & Arrows ก็จะเล่นแสงได้ดีกว่า
.
เหนือระดับยิ่งกว่าเพชร Hearts & Arrows คือเพชร ProudGems’ PERFECT CUT คือเพชรที่มีระดับคุณภาพการเจียระไนโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและทักษะของช่างฝีมือ เพชรจึงมีระดับการเล่นไฟดีเลิศ ประกายแห่งความแวววาวจะถูกสะท้อนจากเหลี่ยมต่าง ๆ ของเพชรกระทบกลับเข้าสู่ตาผู้ชมได้มากที่สุด
.
• ปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนส์คือปฏิกิริยาเรืองแสงซึ่งแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ None/ Faint/ Medium/ Strong / Very Strong และอาจมีผลกระทบต่อสีธรรมชาติของเพชร เพชรที่ไม่มีปฏิกิริยาเรืองแสง (ระดับ None) จะมีราคาเพชรสูงกว่าประเภทที่มีปฏิกิริยาเรืองแสงระดับอื่น ๆ
.
รูปทรงของเพชร เพชรทรงกลม (Round Brilliant Cut) จะมีราคากลางสูงกว่าเพชรรูปทรงอื่น ๆที่เรียกว่าเพชรแฟนซี เช่น รูปทรงหัวใจ สี่เหลี่ยมและหยดน้ำ เนื่องจากเพชรทรงกลมเป็นรูปทรงที่มีความนิยมมากที่สุด
.
• ขนาดของก้นเพชร (Culet) มีหลายระดับตั้งแต่ไม่มีเลย (None) ไปถึงใหญ่มาก (Extremely Large) เพชรที่ก้นเพชรแหลม (Culet None) คือเพชรที่เวลามองจากด้านบนแล้วสวยกว่าเพชรที่ก้นโดนตัด ซึ่งอาจโดนตัดได้หลายขนาดตั้งแต่เล็กมากถึงใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเพชรที่ Culet ระดับ None จึงมีราคาเพชรสูงกว่า
.
• สถาบันที่ออกใบเซอร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับทั่วโลกมากที่สุดคือ GIA (Gemological Institute of America) เพชรที่ผ่านการรับรองโดย GIA จึงมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพมากที่สุดในโลกและมีราคาเพชรสูงกว่าสถาบันอื่น ๆ
.
• วันที่ออกใบเซอร์ เพชรที่ระบุวันที่ออกใบเซอร์ไม่นานจนเกินไป ผู้ซื้อย่อมได้รับความมั่นใจมากกว่าเพชรที่ออกใบเซอร์นานแล้ว เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเพชรเคยถูกสวมใส่หรือผ่านอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดรอยตำหนิมาหรือไม่
.
• สภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น สงคราม โรคระบาด วิกฤตทางการเงินของแต่ละประเทศ หากเศรษฐกิจโลกโดยรวมไม่ดี ก็จะเป็นช่วงที่ราคาเพชรน่าซื้อน่าสะสมเป็นอย่างมาก
.
• อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ในแต่ละช่วง เนื่องจากเพชรเป็นสินค้านำเข้า หากดอลลาร์อ่อนตัวก็จะทำให้ราคาเพชรลดลงตามไปด้วย
.